Dekoras, Čeněk Müller - realizace dekorativních stěrek PanDOMO

Informace k objednávce

Máte-li zájem o některou z nabízených služeb, nebo konzultaci, napište nám, prosím, pomocí tohoto formuláře. Lze volat i na tel. 604 201 111 nebo napsat na naši e-mailovou adresu muller@dekoras.cz.


 1. Zavazujeme se, že poskytnuté adresné údaje nebudou sděleny žádné třetí osobě
 2. Vámi sdělené údaje, zejména rozměrové, nám slouží pouze pro hrubou orientaci, abychom si dokázali udělat předběžný odhad a závěry jaké budou (-e):
  • nároky na skladbu a spotřebu materiálu pro požadované dílo
  • nejvhodnější a nejefektivnější provedení díla
  • technická náročnost a možné varianty proveditelnosti díla
  • výběr nejvhodnějšího technologického postupu uvažované varianty
  • časová souslednost technologických postupů při práci na díle
  • čas na přípravné práce
  • čas na vlastní práci řemeslníků na díle
  • ekonomická náročnost navrhovaných, resp. možných řešení
 3. Poskytnuté údaje nezakládají žádné právní nároky, kterékoliv ze stran.
 4. Veškeré cenové relace a možný návrh řešení budou konzultovány při osobním jednání nebo prohlídce objektu, který je předmětem díla.
 5. Nabídku možného řešení a kalkulaci ceny, resp. finanční náročnost navrženého řešení sdělíme, zájemci o naše služby, v nejkratším možném termínu.
 6. Prohlídka se uskutečňuje zásadně jen za osobní přítomnosti zákazníka, nebo jím pověřené osoby s rozhodovací pravomocí.

Objednávka

Kontaktní údaje *
*

*
Adresa


Zakázka
© 2011 Altercom s. r. o.